ADAM BUNSCH (1896 - 1969)
malarz dramaturg pedagog
MALARSTWO OBRAZY OLEJNE - MALARSTWO
Obrazów oddziaływujących na widza nastrojem jest w twórczości malarza bardzo dużo. Malowane są w różnych konwencjach stylowych. Wcześniejsze pochodzące z lat dwudziestych, poprzez uogólnienie i deformację zbliżają się do ekspresjonizmu. Późniejsze  staja się bardziej realistyczne. Stosunkowo często w nurcie tym pojawia się temat wojny. Indywidualna koncepcja malarza jest jeszcze jednym artystycznym oskarżeniem, osobistą refleksją nad przeżytą wojną, własnym doświadczeniem wyrażającym odrazę i lęk.

Barbara Szczypka-Gwiazda – "W kręgu śląskiej twórczości Adama Bunscha"


Aby oglądnąć galerię "klinij" jej nazwę, aby powiększać zdjęcia w galerii  "kliknij" grafikę.

GRAFIKA DRZEWORYT, LITOGRAFIA
Obfity zbiór grafik tematycznie i stylistycznie wyznacza odrębny rozdział twórczości malarza. W drzeworytach barwnych wyraźnie japonizujących pokazana została cała dekoracyjność form natury. Świat zwierząt i roślin zamknięty w wydłużonych poziomo lub pionowo formach kolorowej bibuły, swoją linearną formą ujęcia i japońszczyzną grawituje wyraźnie w kierunku secesji. W drzeworytach Bunsch używa farb akwarelowych, nakładanych pędzelkiem na klocki. Kolejne odbitki wykonuje na zwilżonych, szlachetnych bibułach z Japonii, często z jedwabistymi smugami barwnymi lub jednolitych w kolorze.

Barbara Szczypka- Gwiazda – "W kręgu śląskiej twórczości Adama Bunscha"


Aby oglądnąć galerię "klinij" jej nazwę, aby powiększać zdjęcia w galerii  "kliknij" grafikę.
PASTELE RYSUNEK -PASTEL
Inspirowany widokami Beskidu Śląskiego i Tatr, tworzy artysta pejzaże. Są to rozwiązania czysto malarskie, w który linearna dekoracyjność widoczna szczególnie w pastelach, znajdująca swe źródło w sztuce młodopolskiej przeplata się ze swobodnym realizmem ujęć, przefiltrowanych przez pryzmat doświadczeń postimpresjonizmu, ekspresjonizmu, koloryzmu. Przestrzenną świetlistością cechują się szczególnie wnętrza lasów.

Barbara Szczypka- Gwiazda – „Nieznane oblicze sztuki polskiej”


Aby oglądnąć galerię "klinij" jej nazwę, aby powiększać zdjęcia w galerii "kliknij" grafikę.
RYSUNEK RYSUNKI
Szkice i rysunki stanowią poważny dorobek Adama Bunsch. Rysował przy różnych okazjach, często nawet na ćwiczeniowych spotkanich studentów w krakowskiej ASP w których uczestniczył wraz z młodymi artystami mimo swojego zaawansowanego wieku i wielkiego doświadczenia.Aby oglądnąć galerię "klinij" jej nazwę, aby powiększać zdjęcia w galerii "kliknij" grafikę.
PORTRETY OSOBY WSPÓŁCZESNE ARTYŚCIE NA PORTRETACH
Osobną dużą grupę dzieł stanowią portrety. Są to obrazy olejne, pastele i akwarele. Sztuka portretowa Bunscha jest bliska realizmowi. Szczególnie w wizerunkach żony potrafi oddać nie tylko podobieństwo zewnętrzne ale także piękno duchowe. Wczesne portrety cechuje pewna wytworność i elegancja. Rys dekoracyjny wytworności odziedziczył artysta po czasach młodopolskich a szczególnie po swoim nauczycielu Mehofferze. Pełne wdzięku w pozie elegancko ubrane kobiety, śliczne dzieci  rasowi mężczyźni oto świat portretu Bunscha. Wizerunki osób bliskich dodatkowo przepojone są ciepłem i uczuciem. Portrety dzieci wykonane techniką pastelu, wykazują inspiracje płynące z młodopolskiej twórczości Wyspiańskiego.

Barbara Szczypka-Gwiazda – "Nieznane oblicze sztuki polskiej.


Aby oglądnąć galerię "klinij" jej nazwę, aby powiększać zdjęcia w galerii  "kliknij" grafikę.
SZKICOWNIK WOJENNY SZKICOWNIK WOJENNY -   Czas wojny i pobyt w Wielkiej Brytanii w latach 1939-45 został udokumentowany przez Adama Bunscha w Szkicowniku wojennym. W warunkach polowych, przy braku materiałów była to jedyna możliwa forma artystycznego zapisu. Rysunki mimo charakteru szkiców mają wartość niemal fotograficznych zapisów sytuacji z lotnisk polskich dywizjonów. Portrety rysowane ołówkiem  wiernie przedstawiają konkretne postacie.Aby oglądnąć galerię "klinij" jej nazwę, aby powiększać zdjęcia w galerii "kliknij" grafikę.
WITRAŻE SZTUKA SAKRALNA - WITRAŻE
Działalność witrażownicza stanowi drugą obok malarstwa najpoważniejszą część działalności artystycznej Adama Bunscha.  Same realizacje w kościołach świadczą o imponującym w tym zakresie dorobku. Liczba 251 okien jakie wykonał Adam Bunsch do różnych kościołów nie zawiera tych prac artysty, które z różnych, zwykle losowych przyczyn nie mogły być zrealizowane. Ich autor od roku 1936 w którym powstał jego pierwszy witraż przez następne 30 lat aż do roku 1966, kiedy miała miejsce ostatnia realizacja cieszył się dobrą sławą twórcy witraży.

Ks. Henryk Pyka – „Adam Bunsch artystą kościoła”.


Aby oglądnąć galerię "klinij" jej nazwę, aby powiększać zdjęcia w galerii "kliknij" grafikę.
DRAMATY

Adam Bunsch zajmował się również działalnością literacką. Ogłaszał artykuły na temat sztuki i literatury, m.in. w „Gazecie Literackiej", krakowskim „Czasie", w miesięczniku „Zet". Jest autorem 14 dramatów m.in.: "Haneczka i duch" oraz sztuki „Gołębie brata Alberta. Rzecz o Adamie Chmielowskim".
Sztuka „Gołębie Brata Alberta" została wydana pod pseudonimem Andrzej Wart w roku 1943 w Glasgow przez Książnicę Polską. W roku 1946 ten sam tekst sztuki pod tytułem „Przyszedł na ziemie święty" został opublikowany pod nazwiskiem Adam Bunsch w Tygodniku Powszechnym nr 49, 50, 51, 51/52. W roku 1947 sztuka „Przyszedł na ziemie święty" została wydana w postaci książkowej nakładem Krajowej centrali Caritas w Krakowie.

Aby wejść dalej "klinij" nazwę Dramaty

WYSTAWA  - wg. wyboru prof. Franciszka Bunscha

W tej galerii zaprezentowany jest  subiektywny wybór prac Adama Bunscha dokonany przez Jego Syna Franciszka, również artystę plastyka, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Według dokonującego wyboru pokazane zostały prace godne zaprezentowania ze względu na „wyraźne przesłanie ideowe przy zachowaniu zasad kompozycji plastycznej”. W tym zestawie prac postaci są „wyraźnie charakteryzowane” a  „treściowe, kompozycyjne i artystyczne założenia są czytelne”. Dokonujący wyboru oparł się głównie na pracach swojego Ojca z wcześniejszego okresu twórczości, który uważa za „ideowo i artystycznie ciekawszy”. Brak tu kilku portretów które też według Franciszka Bunscha powinny być do tego zestawu prac dołączone oraz witraży. Te jednak można oglądnąć w innych galeriach na tej stronie. Według Franciszka Bunscha „symbolicznym, pozytywnym zamknięciem” twórczości Jego Ojca  Adama jest ostatni autoportret również prezentowany w tej galerii.

0 element(y|ów)


 
MALARSTWO
GRAFIKA
PASTELE
RYSUNEK
PORTRETY
SZKICOWNIK WOJENNY
WITRAŻE
DRAMATY
WYSTAWA - wg. wyboru prof. Franciszka Bunscha
Strona główna - Artysta malarz, dramaturg i pedagogŻyciorys artystyczny - Adam BunschGaleria - obrazy, witraże, pastele, drzeworyty i rysunkiWystawy i inne wydarzeniaArtykuły i notatki o Artyście i Jego pracachKontakt z prowadzącym stronęDramat - "Przyszedł na Ziemię Święty"
All right reserved